top of page

Chúng tôi ở cùng với nhau

Cuộc họp Hội đồng quản trị PTO

Bạn muốn biết thêm về những gì đang diễn ra tại RCP? Các cuộc họp của chúng tôi dành cho tất cả các thành viên trong cộng đồng. Tất cả chúng tôi đều là tình nguyện viên - hãy tham gia cùng chúng tôi!

Khi nào: Thứ Hai đầu tiên của tháng

Thời gian: 6h30-8h tối

Chương trình mẫu:

  • Chào mừng

  • Sàn mở: câu hỏi, ý tưởng dự án, phiên thông tin

  • Chủ đề chính: thường gắn liền với một sự kiện sắp tới của trường

  • Bàn tròn: cập nhật từ những người đứng đầu ủy ban

Phóng:  https://us02web.zoom.us/j/74781093967?pwd=bUkreTU1VGp0TnEwcTVDanNkNWF6dz09

Các cuộc họp chung

Chúng tôi tổ chức các cuộc họp hàng quý cho toàn thể cộng đồng trường học. Đánh dấu lịch của bạn cho những ngày sau:

  • Ngày 14 tháng 10 năm 2021

  • Ngày 13 tháng 1 năm 2022

  • Ngày 14 tháng 4 năm 2022

PTO Board Meetings

Our meetings are open to all community members. See upcoming dates below

Typical Agenda:

  • Welcome

  • Open floor: questions, project ideas, vent session

  • Topics: upcoming school events and updates from committee chairs

Upcoming Events

group_in_the_park

group_in_the_park

garden

garden

RCP_rainbow_day

RCP_rainbow_day

school_play

school_play

kids_in_yard

kids_in_yard

double-rcp-rainbow-landscape

double-rcp-rainbow-landscape

rcpad2

rcpad2

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

rcpad1

rcpad1

popsicles

popsicles

class-in-auditorium-landscape

class-in-auditorium-landscape

read-for-the-roses-logo

read-for-the-roses-logo

bottom of page