top of page

Gây quỹ PTO

The Rose City Park PTO raises money throughout the school year to fund our projects and events. 

Current Fundraisers

Check out our shop-front for our latest fundraisers: rose-city-park-pto.square.site/

RCP Swag!

 

You "otter" get some Rose City Park gear to show off your school spirit. Store front here: https://rose-city-park-pto.square.site/shop/rcp-swag/13 

Rose City Park PTO gây quỹ trong suốt năm học để tài trợ cho các dự án và sự kiện của chúng tôi. Nhấp vào liên kết bên dưới để biết thêm thông tin và tham gia.

Các nỗ lực gây quỹ đang diễn ra bao gồm:

Gửi email đến fundraising@rosecityparkpto.org để biết thêm thông tin

Tiền đi về đâu

Việc gây quỹ của chúng tôi hỗ trợ các hoạt động xây dựng cộng đồng, hỗ trợ lớp học và các sự kiện đặc biệt để biến cộng đồng Trường Rose City Park trở thành trung tâm thân thiện và chào đón cho cộng đồng NE Portland của chúng tôi.

Các sự kiện và hoạt động hàng năm và đang diễn ra mà chúng tôi hỗ trợ bao gồm:

 • Cà phê Chào mừng Mẫu giáo

 • Back to School Night

 • Cà phê với Cohen trò chuyện chính

 • Đêm đa văn hóa

 • Khiêu vũ Gia đình

 • Lễ kỷ niệm năm mới của Việt Nam

 • Phân bổ hỗ trợ lớp học dành cho giáo viên

 • Tuần lễ tri ân giáo viên

 • Trận chiến Oregon của những cuốn sách

 • Tuần tra an toàn

 • Khuyến khích cánh hoa hồng

RCP PTO Budgeted Income _22-23 School Year.png
RCP PTO Budgeted Expenses _23-24 School Year.png
RCP PTO Budgeted Income _23-24 School Year.png
bottom of page