top of page

Công viên thành phố hoa hồng  PTO

Chào mừng bạn đến với Tổ chức Giáo viên dành cho Phụ huynh Rose City Park.

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ trải nghiệm học tập của tất cả học sinh tại Rose City Park Elementary phù hợp với các giá trị của chúng tôi về giáo dục hòa nhập, chống thành kiến, và chống phân biệt chủng tộc và làm giàu. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy và khuyến khích giao tiếp giữa phụ huynh và người giám hộ, giáo viên, quản lý và các thành viên cộng đồng để thúc đẩy đại diện công bằng và hành động tập thể.​

Công việc của chúng tôi là xây dựng cộng đồng, hoạt động tình nguyện, tổ chức các cuộc họp và sự kiện, hỗ trợ các chương trình giáo dục và làm giàu cũng như gây quỹ để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Tổ chức Phụ huynh của Trường Rose City Park là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, do 501 (c) 3 điều hành. Tất cả phụ huynh, người giám hộ và nhân viên của RCP đều có phiếu bầu như nhau và không có phí thành viên. Bạn là thành viên PTO đơn giản vì bạn có liên quan đến trường!​

Cuộc họp PTO

Tất cả đều được chào đón! Hãy đến nghe những gì chúng tôi đang làm và tham gia với chúng tôi trong việc xây dựng cộng đồng trường học của chúng tôi. Có ý tưởng? Câu hỏi? Một vài giờ một tháng để giúp đỡ? Tất cả đều quan trọng!

Điều gì đang xảy ra?

Từ Rose City Park After Dark vào mùa thu đến lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán của chúng tôi, và mọi thứ ở giữa. Hãy đến tham gia vui vẻ!

DLI tiếng Việt

Rose City Park là ngôi nhà đáng tự hào của chương trình Song ngữ Việt.  Tìm hiểu thêm về VDLI từ Trường Công Lập Portland.

Gây quỹ

RCP PTO gây quỹ quanh năm để hỗ trợ các sự kiện và hoạt động của chúng tôi. Mỗi đô la chúng tôi quyên góp được trở lại ngay lập tức để cung cấp cơ hội cho sinh viên.

Beige Yellow Minimalist User Experience Venn Diagram.png
bottom of page