top of page
Tìm kiếm

Bản tin tựu trường năm 2022

Chào mừng trở lại! Đây là Lá thư Rái cá đầu tiên của năm học 2022-2023! Bên trong, bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng về trường của chúng tôi cũng như lịch các hoạt động và sự kiện tiện dụng được dán ở mặt sau. Tìm trong ba lô của con quý vị những bản sao giấy với toàn bộ tập tài liệu về trường trong tuần tựu trường. Có một năm tuyệt vời, tất cả mọi người!


RCP PTO Otter Newsletter--September 2022
.pdf
Tải về PDF • 638KB

2 lượt xem

Comments


bottom of page