top of page

Th 4, 04 thg 12

|

Công viên thành phố hoa hồng

Cuộc họp PTO chung của RCP - 12/4

Làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe!

Time & Location

18:30 04 thg 12, 2019 – 20:00

Công viên thành phố hoa hồng, Khán phòng

About the Event

ĐẠI HỘI CHUNG CƯ ROSE CITY PARK - 12/4/19 (bản sao của tôi

 1. Gọi để đặt hàng và chào mừng
 2. Xem xét và phê duyệt: 9-26-19 phút
 3. Báo cáo
  1. chủ tịch
  2. Phó Tổng Thống
  3. Thủ quỹ
  4. Sự kiện
  5. Ủy ban vốn chủ sở hữu
  6. Gây quỹ
  7. Tình nguyện viên
  8. Liên lạc hòa nhập hai ngôn ngữ
  9. Liên hệ Giáo dục Đặc biệt
 4. Bầu cử
  1. Xem xét cấu trúc hội đồng quản trị hiện tại. 
  2. Xem xét cơ cấu HĐQT sửa đổi. 
  3. Đề cử ủy ban bầu cử
   1. Điều V, Mục 2 - Ủy ban bầu cử: Ủy ban bầu cử là ủy ban thường trực duy nhất và sẽ bao gồm ba thành viên và / hoặc các nhân viên hội đồng, không bao gồm chủ tịch đương nhiệm. Để đủ điều kiện cho ủy ban bầu cử, các thành viên của nó có thể không được tranh cử vào vị trí nhân viên hội đồng trong cuộc bầu cử hiện tại. Ủy ban bầu cử sẽ chọn một ứng cử viên cho mỗi chức vụ và trình bày phương tiện chặn một tháng trước cuộc bầu cử. Tại cuộc họp đó, các đề cử cũng có thể được thực hiện từ sàn.  Ủy ban bầu cử được bổ nhiệm vào cuộc họp đại hội đồng tháng Giêng theo đa số phiếu của thành viên, và hoàn thành công việc của họ vào cuối cuộc bầu cử trong cuộc họp đại hội đồng tháng Năm.
 5. Bất kỳ doanh nghiệp mới nào
 6. Chuyển động để Điều chỉnh

Share This Event

group_in_the_park

group_in_the_park

garden

garden

RCP_rainbow_day

RCP_rainbow_day

school_play

school_play

kids_in_yard

kids_in_yard

double-rcp-rainbow-landscape

double-rcp-rainbow-landscape

rcpad2

rcpad2

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

4th_Grade_at_Kehinde_Wiley_portrait

rcpad1

rcpad1

popsicles

popsicles

class-in-auditorium-landscape

class-in-auditorium-landscape

read-for-the-roses-logo

read-for-the-roses-logo

bottom of page